KREDYTY FRANKOWE ZAWIERANE PRZEZ MAŁŻEŃSTWA

Kredyty frankowe zawierane w latach 2002-2012, w zdecydowanej większości były to  kredyty hipoteczne, czyli takie, przy których kredytobiorcy do momentu jego spłacenia (lub jak się później okazało w efekcie innych rozwiązań) dzielą własność z bankiem, który jest głównym współwłaścicielem nieruchomości. Udzielano kredytów pod ewentualny zastaw domów, mieszkań, gruntów. Osoby chcące założyć rodzinę mają silną potrzebę „bycia na swoim”. Jest to główny powód, dlaczego często na takie kredyty frankowe decydowały się właśnie małżeństwa. 

Obecnie wiele osób zmaga się z problemem kredytu waloryzowanego do waluty obcej, a jest już po rozwodzie ze współkredytobiorcą. Czasem ów kredyt bywał przyczyną takiego rozstania. 

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU W CHF – PO ROZWODZIE

Wiele osób zastanawia się jakie działania może podjąć chcąc unieważnić umowę frankową zawartą z byłym małżonkiem lub małżonką. 

WSPÓŁPRACA BYŁYCH MAŁŻONKÓW W SPRAWACH FRANKOWYCH

W najlepszej sytuacji są osoby, które pomimo rozstania mają podobne podejście do problemu i są zgodni w kwestii założenia sprawy przeciwko bankowi i walce o unieważnienie umowy CHF.

Kredyt frankowy uznawany jest prawnie jako pasywa byłych współmałżonków, a rozwód rozwiązuje sprawy aktywów. Często nieformalnie jedna ze stron przejmuje posiadaną nieruchomość, a tym samym i spłatę kredytu. Banki często nie wyrażają zgody na przejęcie rat kredytowych przez jedną ze stron. 

INDYWIDUALNE WYSTĄPIENIE O ANULOWANIE UMOWY CHF

Jeśli nie ma porozumienia w przypadku chęci pozwania banku, kredytobiorca może wystąpić indywidualnie przeciwko bankowi z własnym roszczeniem. Konieczna jest wówczas analiza wpłat, które płacił kredytobiorca występujący z pozwem. 

KANCELARIE FRANKOWE I ICH STANOWISKO DO PODOBNYCH SPRAW

Wiemy natomiast, że wiele firm i kancelarii frankowych nie podejmuje się takich spraw. Nasza firma  prowadzi już takie sprawy i zachęcamy do bezpłatnych analiz osoby, które są w takiej sytuacji.